Gyakorlati oktatás, keresett szakmák

 
Pedagógiai és családsegítő munkatárs okj képzés

KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG

A TANFOLYAM IDEJE ALATT

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs modulok:
(11464-12) Pedagógiai, pszichológiai feladatok
(11467-12) Oktatási tevékenység
(11468-12) Kapcsolat a családokkal
(11469-12) Családpedagógiai gondozás
(11498-12) Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
(11499-12) Foglalkoztatás II.
(11500-12) Munkahelyi egészség és biztonság

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele.
Sikeres vizsga esetén Europass bizonyítvány kiegészítő igényelhető.
Beiratkozáshoz: - Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolat
- Egészségügyi alkalmassági igazolás
Várjuk szeretettel Pedagógiai- és családsegítő munkatárs okj tanfolyamunkon !
Palotai Istvánné
Moil: 06-20-55-292-55
A Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A pedagógiai családsegítő munkatárs tevékenységével egyaránt segíti a pedagógusok oktatói munkáját. A pedagógiai családsegítő munkatárs gondozási feladatok ellátásával a kisiskolások mindennapi életben való boldogulását könnyíti meg. A pedagógiai és csalédsegítő munkatárs programok szervezése során pedig a nagyobb diákokkal, felsőbb évesekkel kerül kapcsolatba. A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam elvégzésével profi módon sajátítja el ezt a hivatást. Az iskolák a pedagógiai munkát segítők körét megválogatják éppen ezért nem mindegy hogy pedagógiai-és családsegítő munkatárs okj-s képzéssel rendelkezik-e. A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam során szerzett képesítéssel a munkahely megtartására nagyobb az esélye. A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam elvégzésével megszerezhető OKJ szakképesítéssel külföldön is vállalhat munkát a szükséges nyelvtudás mellett. A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs / pedagógiai asszisztens/ részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Feladata a pedagógusok munkájának segítése, tanulók/gyermekek kísérése. A pedagógiai és családesgítő munkatárs közreműködik a tanórán és intézményen kívüli foglalkozások, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.A pedagógiai és családsegítő munkatárs a tanár tanórai,foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. A pedagógiai és családsegítő munkatárs részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. A pedagógiai és családsegítő munkatárs elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. A pedagógiai és családsegítő munkatárs feladata közé tartozik, hogy kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. A pedagógiai és családsegítő munkatárs hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. A pedagógiai és családsegítő munkatárs részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásában. Elvégzi mindazokat az iskola- óvoda működésével összefüggő tevékenységeket, melyekkel az igazgató, a tagintézmény-vezető vagy a pedagógus megbízza.

Képzési idő: intenzív, hétvégi oktatással
Igény esetén a gyakorlati helyet biztosítjuk.
 

E-mail: palotailia (kukac) gmail.com

OKJ 54 140 02 ÚJ OKJ SZERINT E: 000384/2014/A014 szakképesítés